Heves Megyei Aranyhíd ESZI

Az intézmény közfeladata:

Mentális, illetőleg szenvedélybeteg bentlakásos ellátása.

Az intézmény alaptevékenysége:

Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása.
Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása.
Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében.

 Jogszabályok:
A Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.
A Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Alapító Okirat 2014

Alapító Okirat 2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2017

Szervezeti és Működési Szabályzat 2019

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat (hatályos 2018.05.24-ig)

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat (hatályos 2018.05.25-től)

Közérdekű és közerdekből nyilvános adatok kötelező közzétételének rendjéről szóló utasítás

Szabályzat a kozérdekű adatok megismerésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről