Heves Megyei Aranyhíd ESZI

Az intézmény közfeladata:

Mentális, illetőleg szenvedélybeteg bentlakásos ellátása.

Az intézmény alaptevékenysége:

Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása.
Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása.
Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében.

 Jogszabályok:
A Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.
A Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Alapító Okirat 2014

Alapító Okirat 2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2017

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Közérdekű és közerdekből nyilvános adatok kötelező közzétételének rendjéről szóló utasítás

Szabályzat a kozérdekű adatok megismerésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről