Az intézmény közfeladata:

Gyermekotthoni ellátás.            

Az intézmény alaptevékenysége:

Fogyatékos kiskorú valamint nagykorú személyek tartós bentlakásos ellátása.
Fogyatékos kiskorú valamint nagykorú személyek lakóotthoni ellátása.
Fogyatékos kiskorú valamint nagykorú személyek nappali ellátása.
Különleges gyermekotthoni ellátás, 0-3 éves kora illetve kora és állapota miatt különleges ellátást igénylő gyermekek számára.
Intézményi jogviszonyban álló személy intézményen belüli foglalkoztatása.

Jogszabályok:
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Alapító Okirat 2016

Szervezeti és működési szabályzat

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat    (hatályos 2018.05.24-ig)

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat   (hatályos 2018.05.25-től)

Közérdekű és közerdekből nyilvános adatok kötelező közzétételének rendjéről szóló utasítás (hatályos 2018.05.24-ig)

Szabályzat a kozérdekű adatok megismerésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről (hatályos 2018.05.24-ig)