Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

Az intézmény közfeladata:
Személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás, területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás, valamint utógondozás biztosítása
Az intézmény közfeladata:
Személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás, területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás, valamint utógondozás biztosítás

Az intézmény alaptevékenysége:

  1. Gyermekotthonaiban és nevelőszülői hálózatában a beuraló szerv által ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve a gyámhatóság által nevelésbe vett kiskorúak jogszabályban előírtak szerinti otthont nyújtó ellátása.
  2. Különleges ellátás biztosítása a tartósan beteg, fogyatékos, valamint a 3 éven aluli gyermekek számára.
  3. Speciális ellátás biztosítása a súlyos pszichés, vagy disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szerekkel küzdő, illetve a kettős szükségletű gyermekek számára.
  4. Ideiglenes gondozás biztosítása azon gyermekek számára, akik lakóhelyükről önkényesen távoztak el, így ellátás és felügyelet nélkül maradtak.
  5. A gyermekvédelmi szakellátásban nagykorúvá vált fiatal felnőttek számára a gyámhatóság által elrendelt utógondozói ellátás biztosítása, szükség esetén az intézményben utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt gyermekének befogadása, az intézményben utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt gyermekének átmeneti gondozása, külső férőhelyek működtetése.
  6. Nevelőszülői hálózat jogszabályban előírtak szerinti működtetése.
  7. A gyámhatóság által elrendelt utógondozás biztosítása.
  8. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat feladatainak ellátása.
  9. Üdülő szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés biztosítása.
 Jogszabályok:
1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
15/1998 (IV30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Alapító Okirat 2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2017

Szervezeti és Működési Szabályzat 2019

Szabályzat az adatvédelemről és adatbiztonságról 2016   (hatályos 2018.05.24-ig)

Szabályzat az adatvédelemről és adatbiztonságról 2018   (hatályos 2018.05.25-től)

 Szabályzat a közérdekű adatok közzétételéről 2016

 Szabalyzat a közérdekű adatok közzétételéről 2017