Heves Megyei Fenyőliget ESZI

Az intézmény közfeladata:

Ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátás.

Az intézmény alaptevékenysége:

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása.
Demens betegek tartós bentlakásos ellátása.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.

 Jogszabályok:
A Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairó és működésük feltételeiről.
A Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Alapító Okirat

Szervezeti és Működési Szabályzat

Közérdekű Adatok Közzétételének Szabályzata

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat