Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona

Az intézmény közfeladata:

Idősek fogyatékosok bentlakásos szociális ellátása.

Az intézmény alaptevékenysége:

Fogyatékos személyek részére biztosított támogatott lakhatás.
Fogyatékos, illetve autista kiskorú, valamint nagykorú személyek nappali ellátása.
Fogyatékos személyek részére támogató szolgáltatás.
Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása.
Intézményi jogviszonyban álló személy intézményen belüli foglalkoztatása.
Házi segítségnyújtás.

Alapító Okirat

Szervezeti és Működési Szabályzat

Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzat

Utasítás a közérdekű adatok közzétételéről