Önállóbb életvitel, jobb életkörülmények 150 fogyatékossággal élő személy számára

A TIOP-3.4.1.A-11/1-2012-0001 azonosító számú, „Bélapátfalvi Fogyatékosok Otthona kiváltása” elnevezésű projekt megvalósulásával 150 személy a nagy létszámú intézmény helyett kisebb, az önállóbb életre alkalmas lakóközösségekben élhet Bélapátfalván és a környező településeken. A 998,29 millió forint európai uniós támogatásnak köszönhetően javulnak az ellátottak életkörülményei, képesek lesznek kapcsolatot kiépíteni a lakókörnyezetükkel.
Az újfajta szolgáltatások alapján az állami fenntartású Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona 15 helyszínen biztosít támogatott lakhatást enyhe, középsúlyos, és súlyos értelmi fogyatékossággal élő személyek részére. A 15 lakóházban gondoskodnak a biztonságos környezet és az önálló, vagy részben önálló életvitelhez szükséges feltételek megteremtéséről, a szükségleteknek megfelelő felügyeletről, a személyi és tárgyi feltételekről.


A program keretében 2 új ingatlan épült Bélapátfalván, valamint 13 lakóház átalakítása valósult meg a környező településeken: Bükkszentmártonban, Mónosbélben, Nagyvisnyón és Szilvásváradon.
Az intézmény a székhelyen működő szolgáltató központon keresztül biztosít étkezési, fejlesztési, foglalkoztatási lehetőségeket, nappali ellátást, a társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatásokat, szabadidős programokat, valamint ápolás-gondozást a lakóházakban élő személyek számára egyéni szükségleteik alapján. Az intézmény székhelyén működik majd a 25 férőhelyes fogyatékos személyek gondozóháza (átmeneti otthon), amely ideiglenes jelleggel, egyévi időtartamra teljes körű ellátást nyújt olyan fogyatékossággal élő személyek számára, akik ellátása családjukban nem biztosított, vagy az átmeneti elhelyezést a család tehermentesítése indokolja. Az új szolgáltatási elemek bevezetésének köszönhetően az intézmény új munkahelyeket is teremt a térségben élők részére.
Az új lakhatási forma segítségével olyan ellátás biztosítható a szolgáltatásokat igénybevevő fogyatékossággal élő embertársaink részére, mely biztonságot, támaszt ad ahhoz, hogy életkoruknak, képességeiknek és egészségi állapotuknak megfelelő életet élhessenek.

További információ kérhető:
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Heves Megyei Kirendeltsége
3300 Eger, Kossuth L. u. 9.
Telefon: +36 36 200 601
www.szgyf.gov.hu