A Heves Megyei Intézményfenntartó Központ kötetlen évzáró értekezletet tartott az általa működtetett 22 intézmény vezetője számára 2012. december 18-án az egri Megyeháza Barkóczy termében.

A 22 intézményt a HMIK jogutód szervezetként vette át év elején a megyei önkormányzattól állami működtetésre és fenntartásra, az intézmények által használt vagyont pedig vagyonkezelésre.

Benedek István, a HMIK vezetője köszöntőjében kiemelte, hogy a központ elsődleges célja az volt, hogy a szociális otthonok, iskolák, gyermekvédelmi központ, pedagógiai intézmény, szakszolgálat, múzeumi szervezet és levéltár működését összefogja, gazdálkodásukat koordinálja, az ellátás színvonalát megőrizze.

Az egyéves időszak után 2013-tól változik a megyei intézményfenntartó központ státusza. A már megjelent jogszabályok alapján az egyes ágazatokban eltérő szervezeti formák jönnek létre, így az intézmények is más-más keretek között működnek tovább.

A HMIK vezetése az évzáró eseményen megköszönte az igazgatóknak az egész éves együttműködést és a színvonalas szakmai-vezetői munkát.

2013. egernel-a-var-kulcsa2január 1-jétől Eger MJV Önkormányzata a Dobó István Vármúzeum fenntartója. Ez alkalomból tartott ünnepélyes sajtótájékoztatót január 7-én, az Egri Vár főbejáratánál az eddigi és az új működtető. Benedek István, a Heves Megyei Intézményfenntartó Központ (HMIK) vezetője a főbejáratnál jelképesen átadta a vár kulcsát Habis Lászlónak, Eger polgármesterének. Mint elhangzott: az Egri Vár mindig is „többet” jelentett egy intézménynél: az egrieknek, a magyaroknak, a mindenkori fenntartónak.

Az Országgyűlés októberben fogadta el a muzeális intézményekről szóló törvény módosítását, melynek értelmében az elmúlt év végéig a megyei múzeumi szervezetek tagjaként működő intézmények 2013. január 1-től a működési engedélyükben meghatározott székhely szerint illetékes települési önkormányzatok fenntartásába kerültek. Ennek értelmében a Dobó István Vármúzeum megyei hatókörű városi múzeum lett, a Magyar Állam tulajdonában lévő egri vár fenntartásáról 2013. január 1-jétől a megyeszékhely önkormányzata gondoskodik.

A vármúzeumhoz tartozó tagintézmények:
  Gárdonyi Géza Emlékház (Eger, Gárdonyi u. 28.)
  Heves Megyei Palócok Népművészete Kiállítóhely (Eger, Dobó utca 12.)
  Telekessy Patikatörténeti Kiállítás (Eger, Széchenyi u. 14.)

Az Egri Várban tartott sajtótájékoztatón Benedek István elmondta: 2012. január 1-jén került állami fenntartásba a Heves Megyei Múzeumi Szervezet, a megyei önkormányzattól átvett 22 intézménnyel együtt. Az elmúlt évben fenntartóként sokat tettek a működési zavarok feltárása, elhárítása érdekében, s a nehéz költségvetési év végére a 70 millió Ft-ot meghaladó tartozásokat gyakorlatilag kiegyenlítették. A vár, a polgármesteri hivatal és a HMIK dolgozói példamutatóan végezték az átadás-átvételi feladatokat. Eger történelmi lehetőséget és kizárólagosságot kapott arra, hogy újrafogalmazza idegenforgalmi, kulturális stratégiáját, így a vár végre nem csupán díszlete lehet a városnak, hanem élő, aktív központi elemévé válhat – tette hozzá Benedek István.

Habis László polgármestere elmondta: nemrégiben indult a városban egy olyan programsorozat, amely „Az Egri Vár az Egrieké” nevet viseli, most az a felelősségünk, feladatunk, hogy ezt a szép jelmondtatot megtöltsük gazdag tartalommal. A városnak vitathatatlanul legnagyobb értéke a vár és a hozzá kapcsolódó 1552-es történelmi örökség. Gárdonyi Géza munkásságának köszönhetően Eger egy kicsit minden magyar ember városa is – emelte ki a városvezető. Örömteli dolog, hogy a várvédelem 460 éves évfordulója után 2013-ban is ünnepi év kezdődött el: az egri remete születésének 150. évfordulójára gazdag programsorozattal emlékezik Eger és a vár mint intézmény.

Habis László leszögezte, hogy a szaktörvények változása minden remény szerint stabilitást jelent majd a város és a megye kulturális és szellemi életében. Hozzátette: Eger várát, Magyarország második leglátogatottabb múzeumát működtetni nagy felelősség is.

Berecz Mátyás, a vármúzeum megbízott igazgatója arról szólt, hogy 1548-ban, a dicsőséges várvédelem előtt négy évvel volt hasonló gyülekezés a főbejáratnál, amikor Dobó István új kapitány vette át a kulcsokat. „Királyi”, azaz állami fenntartásból most 60-70 év után ismét városi intézménnyé válik a vármúzeum. Olyan intézményről van szó, amely városi intézmény vált ugyan, ám a szakfeladatokat, a gyűjteményt illetően hatásköre mindenképpen megyei szintű. Berecz Mátyás átvette a kulcsot Habis László polgármestertől, majd jelentette: az Egri Vár vitézei, személyzete a gyümölcsöző együttműködés jegyében készen állnak a város, a megye és az ország történelmi múltjának az ápolására.

Egy oroszlánkölyök „látogatott el” a gazdájával csütörtökön délután az Egri Gyermekotthon és Fogyatékosok Otthonába.

Öt intézményből (Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ, Andornaktályai Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete, Egri Gyermekotthon és Fogyatékosok Otthona, Arany János Általános Iskola és Szakiskola, Szalaparti EGYMI) közel 160 fogyatékkal élő, hátrányos helyzetű gyermek, fiatal felnőtt találkozhatott a kisoroszlánnal.

A programot a Heves Megyei Intézményfenntartó Központ szervezte. Benedek István, a HMIK vezetője elmondta, egy nagy sikerű, egri oroszlánsimogató rendezvény hatására született meg az elhatározás, hiszen a fogyatékkal élő gyerekek számára az állatokkal való találkozás különleges élmény, egyben a fejlesztés rendkívül fontos eszköze. A program megvalósulását egy egri cég tette lehetővé.

Az állatszelídítő felügyelete mellett­­ a gyerekek közelről is szemügyre vehették, megsimogathatták Carlo-t. Sokuk számára szerzett örömet, önfeledt pillanatokat az oroszlánkölyök társaságában töltött idő.

Az Egri Gyermekotthon és Fogyatékosok Otthona javára gyűjtött az MKB Bank egri fiókja.

A hétvégén rendezte meg első és igény szerint hagyományteremtő bálját az MKB Bank egri fiókja a Hotel Eger Park szállodában. Ahogy Csontos Sándor Igazgató megnyitó beszédében említette nem csak a partnerekkel töltött közös vacsoraest a cél, hanem a rászorulókon a segítség is. Ezúttal az Egri Gyermekotthon és Fogyatékosok Otthona javára gyűjtöttek tombolán a résztvevők: több mint háromszázezer forint gyűlt össze.

Meglepetésként a vacsora után az otthon lakói jelentek meg és Terrakotta zenekara Ádám Tímea vezetésével adott elő nagy sikerű műsort. Végezetül a Dobos cukrászda Dobostortáját kapták meg a gyerekek, majd őket is vendégül látták a rendezvényen.

Forrás: HEOL

A Parádi Idősek Otthona negyedik alkalommal rendezte meg a „Parádi Farsangi Parádét” a megyében működő, állami vagy önkormányzati fenntartásban lévő idősotthonok számára. Idén 11 intézmény képviseltette magát a rendezvényen. A tél búcsúztatása és a tavasz köszöntése kiváló alkalom volt arra, hogy az otthonok lakói és dolgozói együtt töltsenek el egy napot az önfeledt vigasság, szórakozás jegyében. A találkozó lehetőséget adott arra, hogy a különböző intézmények lakói megismerkedjenek egymással, a házigazda intézmény pedig bemutathatta a vendégeknek az itteni életkörülményeket. A csapatok a jelmezes bemutatkozást követően tréfás, humoros jeleneteket adtak elő, a parádi nyugdíjas klub tagjai pedig szórakoztató műsorral léptek fel a mulatságon.

A Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete a Magyar Speciális Olimpia Szövetséggel közösen 2013. február 23-án rendezte meg a hagyományos regionális asztalitenisz-versenyt Kormos István edző emlékére. A szombati megmérettetésen 7 csapat 57 versenyzővel vett részt. A vándorserleget idén Putnok csapata vitte el, akik 16 versenyzővel a legeredményesebbeknek bizonyultak. Divíziónként osztottak érmeket, s különdíjat kaptak a legidősebb és legfiatalabb versenyzők is. A Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület különdíjait a legeredményesebb férfi és női versenyzők vehették át.

 

A Coop Segély Alapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve idén is 6548 különleges ellátást igénylő gyermek étkeztetését támogatja országszerte. A Coop Segély kamionja 95 gyermek részére jutatta el élelmiszeradományát Heves megyébe.

A Coop Segély Alapítvány a 2011-ben megkezdett támogatási program folytatásaként, az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, idén 6548 „különleges ellátást igénylő” gyermek étkeztetését segíti országszerte. Az Alapítvány az adományozási program keretében valamennyi, állami gondozásban élő különleges szükségletű gyermeket – három év alatti, illetve kortól függetlenül fogyatékos és tartós beteg – támogatja függetlenül attól, hogy intézményben vagy nevelőszülőknél nevelkedik. „Heves megyében 95 főt támogatunk, 1,045 tonna súlyú, 2 db raklapnyi élelmiszeradománnyal. A gyermekközintézmények támogatásával célunk hogy ráirányítsuk a figyelmet a hátrányos helyzetű, különleges szükségletű gyermekek támogatásának fontosságára, mellyel példát kívánunk nyújtani más vállalatok számára is a további segítségnyújtásra” – emelte ki Fülöp Ferenc, az Áfész Kápolna elnöke és egyben a Coop Segély Alapítvány képviselője az Egri Gyermekotthon és Fogyatékosok Otthonában tartott, adományátadással egybekötött sajtótájékoztatón.

A Minisztérium Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztálynak Gyermekvédelmi Osztálya a TEGYESZ (Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat) igazgatóságainak közreműködésével szakmai szempontok alapján országosan 6548 főben határozta meg a létszámot, amely összesen közel 73 tonna súlyú, 111 raklapnyi, több mint 15 millió forint értékű élelmiszeradományt jelent.

Az eseménysorozat megyei sajtótájékoztatóján Fülöp Ferenc elnök úr jelképesen átadta az élelmiszeradományt Dr. Jungné Richter Juditnak, a Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatójának, aki gondoskodik annak elosztásáról.

„Az Alapítvány a támogatását COOP saját márkás termékekből összeállított adományokon keresztül valósítja meg. Az adománycsomagba hosszú szavatossági idővel rendelkező alapélelmiszerek (liszt, cukor, tej, tészta, rizs stb.) kerülnek. A termékek minőségéért a COOP üzletlánc felelősséget vállal és egyben gondoskodik az adományok megyei szintű logisztikai elosztásáról, ezzel is csökkentve az Alapítvány kiadásait” – mondta Fülöp Ferenc.
Az adomány átvétele után Dr. Jungné Richter Judit, a Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatója elmondta, hogy a megyében 408-an nevelkednek gyermekvédelmi szakellátásban, ebből 33-an fiatal felnőttek és 375-en kiskorúak, melynek közel 30 százaléka különleges ellátást igényel.

„A szeretet a legemberibb normatíva, azonban azt szokták mondani, hogy nem kézzelfogható dolog, viszont mérni igen is lehet, például a COOP törődődéséhez hasonló megnyilvánulással. Miért pont Titeket, gyerekeket támogat az Alapítvány? Mert fontosak vagytok és jó, hogy a COOP megtalált benneteket. Ugyanolyan fontosak vagytok, mint a hazai termékek felkarolása, vagy az olimpikonok támogatása” – fogalmazott Nemes Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának Szociálpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárságának titkárságvezetője. „Az üzletlánc szeretete nem egy fellobbanó gyertyaláng, hanem kezdettől fogva lobog” – tette hozzá.

„Mint felelős egri állampolgár, és mint aki közvetlenül ismeri a fogyatékkal élők nevelésével, gondozásával járó többlet odafigyelést, szeretetet, köszönöm a Coop Segély Alapítvány megyei adományát. Ugyan nem a COOP hálózat uralja a megyei és városi élelmiszerkereskedelmi piacot, de mégis az elsők, akikre számítani lehet sok mindenben. Önkormányzatunk ugyan nem intézményfenntartó, de áldoz arra, hogy a gyermekvédelmi szakellátási rendszer jól működjék” – mondta Sós István, Eger Megyei Jogú Város alpolgármestere. Gondolatait Szent Pál apostol első korinthusi leveléből idézve zárta: „Szólhatok az emberek, vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom.”

„Örülök, hogy Ti, gyerekek részesültetek az adományból, és hogy részt vehetek ezen az átadási ünnepségen. Bátran mondhatom, hogy a COOP adományozása már nemcsak kezdeményezés, hanem hagyomány” – jelentette ki Mentuszné Dr. Terék Irén, a Heves Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának főosztályvezetője.

„Évente 24 millió Ft-ot költ intézményünk a gyermekek étkeztetésére. Emellett természetesen betartjuk a szociális előírásokat, mellyel így napi ötszöri étkezést biztosítunk a gyermekeknek. Ehhez a munkához járul hozzá a Coop Segély Alapítvány adománya” – mondta el Víg Józsefné, az Egri Gyermekotthon és Fogyatékosok Otthona vezetője.

(Coop Segély Alapítvány)

Magyarországon csaknem 21 500 gyermeket, fiatalt segít és támogat a hazai gyermekvédelem.

A családnak nincsen alternatívája a nevelésben, minden gyereknek családban van a legjobb helye - hangzott el azon a nevelőszülői hivatást és örökbefogadást népszerűsítő országos konferenciasorozaton, amelynek Heves megyei állomását április 4-én rendezték Egerben, a Megyeháza Barkóczy termében.

Az előadássorozat a gyermekvédelemi szakemberekhez és azokhoz szól, akik a nevelőszülői hivatást kívánják választani vagy gyermeket szeretnének örökbe fogadni. A szervezők célja, hogy országszerte megismertesse a befogadó és nevelőszülői hivatásvállalásokat, népszerűsítse az örökbefogadást és felhívja a figyelmet az élet szentségére.

Kothencz János, az Ágota - Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány elnöke az egri rendezvényt megelőző sajtótájékoztatón elmondta: Magyarországon csaknem 21 500 gyermeket, fiatalt segít és támogat a hazai gyermekvédelem. A gyermekvédelmi gondoskodásban élők csaknem fele azonban még mindig nem talált családra, hanem gyermekotthonban vagy lakásotthonban él. Annak érdekében, hogy ezek az arányok változzanak, alapítványuk országos konferenciasorozatot indított. Szeretnék minél népszerűbbé tenni a nevelőszülői hivatást és az örökbefogadást, hiszen a családból kiemelt gyerekek egészséges fejlődéséhez, felnőtté válásához elengedhetetlen a megfelelő közeg. A legjobb családpótló közeg pedig maga a család - fogalmazott Kothencz János.

Benedek István, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Heves Megyei Kirendeltségének igazgatója köszöntőjében kiemelte, tisztelet illeti azokat, akiket megérint, és tenni akarásra sarkall egy krízishelyzetbe került gyermek sorsa, és vállalják a nevelőszülői hivatást. Akkor nyújtanak segítő kezet, amikor a gyerekeknek a legnagyobb szüksége van rá. Biztonságot teremtenek számukra, szeretik és elfogadják őket.

Michl-Palotai Krisztina, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Családpolitikai Főosztályának vezetője a konferencián elmondta, szeretnék a nevelőszülők (illetve a januártól megváltozó elnevezéssel a befogadó szülők) jogviszonyát megváltoztatni. Hangsúlyozta, a kormány célja, hogy az állami gondoskodásba kerülő gyerekeket – különösen a 12 év alattiakat – nevelőszülői családokban helyezzék el.

dr. Jungné Richter Judit, a Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatója közölte: Heves megyében a gyermekvédelmi intézeteket, a nevelőszülői hálózatot és ezen belül a kiskorúakat és utógondozottakat is figyelembe véve 418 gyermek és fiatal felnőtt van állami gondoskodásban. Közülük a nevelőszülői hivatást vállaló 106 családnak köszönhetően 209 kiskorú gyermek és 24 már nagykorú – utógondozott - fiatal nevelkedhet családban, míg örökbefogadás által a megyében 2012-ben 18-an leltek szülőre. A gyermekvédelmi intézetekben 176 gyermek vár családra, míg ugyanitt az állami gondoskodás 9 utógondozott fiatalnak segíti az életkezdését.

Erki Ferencné, aki több mint 20 éve hivatásos nevelőszülő, tapasztalatait, személyes élményeit osztotta meg a konferencia résztvevőivel.

A Detki Keksz Kft. tavaly hagyományteremtő céllal indította el a Heves megyei gyermekotthonok támogatását. 2012-ben húsvét és mikulás alkalmából jártak a cég képviselői az egerszalóki és a lőrinci lakásotthonokban, és kekszadománnyal kedveskedtek az ott élő gyerekeknek. Idén a Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ Pétervásárán található, Keglevich úti lakásotthonába érkezett meg a detki húsvéti nyuszi sok-sok édességgel.

Tavaszi szél vizet áraszt...

22. alkalommal szervezett népdaltalálkozót a Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete. Kezdetben a Heves megyében található idősotthonok lakói vettek részt a találkozón, amely 1993-tól regionálissá szélesedett. Idén 11 intézményből, többek között Miskolcról, Hajdúszoboszlóról és Debrecenből is érkeztek szépkorúak Bélapátfalvára, hogy közösen, jó hangulatban eltöltsenek egy napot a népdalok világában. A fellépéseket szakmai értékelés követte, a csoportok emléklapot valamint plakettet vehettek át színvonalas műsoraikért. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Heves Megyei Kirendeltségének különdíját a felsőtárkányi Vásárhelyi Gyula kapta. A programot Hegyesi Hudik Margit énekművész fellépése színesítette.

Résztvevők:

Őszi Napsugár Otthon, Miskolc

Vámosgyörki Idősek Otthona

Idősek Berva-völgyi Otthona, Eger

„Őszirózsa” Gondozási Központ, Rózsaszentmárton

Parádi Idősek Otthona

Egri Idősek Otthona

Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete

Debrecen MJV Idősek Háza

Bihari Szociális Nonprofit Kft. Idősek Otthona, Hajdúszoboszló

„Őszikék” Szociális Szolgáltató Központ Idősek Otthona, Kál

Békés Otthon Idősek Otthona, Felsőtárkány

Anyák napi rendezvényt tartottak  az Egri Idősek Otthonában. Farkasné Minczér Éva igazgató elmondta: az idősotthonban élők és családtagjaik kapcsolatának elmélyítése érdekében minden évben megszervezik ezt a programot, ahol a meghívott szereplők mellett a hozzátartozók is felköszönthetik az édesanyákat műsorral, virággal. Zenés produkcióval léptek fel a szépkorúak előtt az Egri Gyermekotthon és Fogyatékosok Otthona gyermekei valamint a Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ pétervásárai Keglevich úti lakásotthonának lakói. Dallal, zenével, verssel köszöntötte édesanyját, nagymamáját, dédnagymamáját több jelen lévő hozzátartozó is. Az intézmény dolgozói egy-egy szál virággal kedveskedtek a jelen lévő összes édesanyának.

Az édesanyákat is ünneplő rendezvényen felléptek a hatvani Brunszvik Teréz Óvoda nagycsoportosai, valamint vendégként műsort adtak a Liszt Ferenc Nyugdíjas Klub, a Naplemente Nyugdíjas Klub és a Szivárvány Szociális Szolgálat Idősek Klubja képviselői is. A majálison a nyugdíjasok és az óvodások közösen alkottak 5-5 fős csapatokat, és játékos feladatokat oldottak meg. A családias hangulatú program közös ebéddel zárult.

Majálist tartottak az Andornaktályai Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézetében. Nyerges Tiborné igazgató elmondta: a programra 5 társintézményen kívül (Füzesabonyi Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona, Egri Gyermekotthon és Fogyatékosok Otthona, Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete, Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ, ÉFOÉSZ Védőotthon) meghívót kaptak helyi és térségi civil szervezetek képviselői is. A résztvevők verssel, énekkel, zenével, tánccal, sporttal együtt ünnepelték a tavaszt, ez a rendezvény remek lehetőséget biztosított egymás jobb megismerésére is. Műsorral mutatkozott be a majálison a füzesabonyi Kaláris Hagyományőrző Néptánccsoport, az Andornaktályai Asszonykórus, és fergeteges hangulatot teremtett a mezőkövesdi Estrellas együttes.

A helyi Petőfi Sándor Általános Iskola gyermeknapjára meghívást kaptak a Bélapátfalvai Idősek és Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete lakói és dolgozói. A megnyitón fellépett az iskola néptánccsoportja és a szociális intézmény Csörgős zenekara. Délelőtt játékos és ügyességi feladatok között válogathattak a gyerekek. A szociális intézmény munkatársai az iskolásokkal és a fogyatékossággal élőkkel együtt tevékenykedtek a kézműves teremben: gyöngyöt fűztek, virágot készítettek organzából, fa- és agyagfigurákat festettek közösen.

Különleges koncertélményben volt része Pécsett a Nemzeti Színkottás Zenekar tagjaként az Andornaktályai Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete Da Capó zenekarának: St. Martinnal léptek színpadra május 31-én a Kodály Központban.

Az élő koncert egyedülálló bemutatkozási lehetőséget jelentett a sérült fiatalok számára.  A népszerű szaxofonművész és az értelmileg sérültek által tíz évvel ezelőtt alapított színkottás zenekar hatvantagú társulatának ez volt az ötödik közös előadása.

A fellépés a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület Közös hang elnevezésű zenei fesztiváljának fő eseménye volt Pécsett.

A magyar pénzintézet egy játékos napot szervezett 60 gyermek számára, akik a Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ lakásotthonaiban élnek. Kicsik és nagyok, a gyerekek és az OTP munkatársai vegyes csapatokat alkotva 12 állomáson mérték össze tudásukat és ügyességüket.

Az eredményhirdetést követően, az oklevelek és az ajándékok átadása után strandolással zárult a program a demjéni Aquaparkban.

 

Színes, változatos programot szervezett lakóinak, gondozottjainak az Egri Gyermekotthon és Fogyatékosok Otthona.

A délelőtti kisvonatozást, pónilovaglást, állatsimogást délután ki mit tud, salsa bemutató és disco követte. Vendégként Sárközi Anita lépett színpadra, akivel együtt énekeltek és táncoltak a gyerekek.

Egy épület önmagában hiába szép, ha nincs lelke. A gyermekek szemének csillogása elárulja, hogy itt nem csak nevelés és oktatás zajlik, hanem közösséget építenek – mondta Mónosbélben, a felújított helyi gyermekotthon átadó ünnepségén Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális és családügyért felelős államtitkára.

Horváth László, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, országgyűlési képviselő köszöntőjében azt hangsúlyozta: az élet jókedvűen tekint erre a helyre, ahol emberség árad a falakból, és amely most az eddigi tevékenységéhez méltóbb, nemesebb küllemet kapott.

A kormány mintegy 200 millió forinttal támogatta az otthon felújítását a településen. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság projektjének keretében megújuló intézmény összesen ötven gyermeket lát el, köztük speciális szükségletűeket és fogyatékkal élőket. A beruházással nemcsak a kis lakók mindennapi élete válik könnyebbé, hanem új helyiségek kialakításával támogatást kap az oktatás és a szakmai képzés is. Ez a fiatalok későbbi munkavállalását, elhelyezkedését segíti.

Az elvégzett munkálatok célja az oktatási és lakókörnyezet korszerűsítése, valamint az 1920-as évekbeli műemlék épület - a Szabó család egykori nemesi kúriája - energiafogyasztásának csökkentése volt. Az építkezés során megtörtént a gépészeti modernizáció, renoválták a belső tereket, kicserélték a nyílászárókat és a burkolatokat, műhelyeket, rajztermet, könyvtárat alakítottak ki, és beépítettek egy új, akadálymentesített vizesblokkot is.

A projekt részleteit az ünnepségen Istványiné Perge Gabriella igazgató ismertette, az épületet Szabó József apát áldotta meg, a gyermekek pedig verses, zenés műsorral kedveskedtek a vendégeknek.

2013. június 7.

Negyven éve lett testvérváros Eger és Pori. A jubileum alkalmából delegáció látogatott a hevesi megyeszékhelyre a finn városból. A két település vezetése ünnepség keretében és faültetéssel emlékezett meg a kerek évfordulóról. A vendégek itt-tartózkodásuk során ajándékot vittek a Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ Befogadó Otthonába és a Markhot Ferenc Kórház Gyermekosztályára.

2012 őszén a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiuma meghívásos pályázatot írt ki könyvtárak részére a kultúra terjesztésében vállalt feladataik támogatására. A pályázattal a büntetés-végrehajtási, valamint gyermekvédelmi intézetek könyvtárának a gyarapítását kívánták segíteni. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár sikerrel pályázott: 300 000 Ft támogatást nyert a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet könyvtárának, 400 000 Ft támogatást pedig a két gyermekvédelmi intézet könyvtárának állománybővítésére. Az ismeretterjesztő, fejlesztő kiadványokat, mesekönyveket Jungné dr. Richter Judit, a HMGYK igazgatója és Kelemenné Kovács Erzsébet, a Mónosbéli Gyermekotthon igazgatóhelyettes vette át ünnepélyes keretek között a megyei könyvtár galériájában.

Az elmúlt évhez hasonlóan idén is bemutatják és értékesítik termékeiket állami fenntartásban lévő szociális és gyermekvédelmi intézmények az egri Megyeháza udvarán.

Az intézmények munkatársai és gondozottjai használati tárgyak és dísztárgyak széles skáláját kínálják az idelátogató turistáknak és az érdeklődőknek szeptember végéig munkanapokon 9-15 óráig (pénteken 9-13 óráig).

Az Andornaktályai Fogyatékosok Otthonában, a Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthonában, az Egri Gyermekotthon és Fogyatékosok Otthonában valamint a Füzesabonyi Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthonában összesen 256 fogyatékkal élő, megváltozott munkaképességű személy vesz részt ezeknek a termékeknek az elkészítésében.

2013. augusztus 1-jén a Vámosgyörki Idősek Otthona immár 5. alkalommal rendez Lecsósütő versenyt. Idén 16 intézmény részvételével rendezik meg a jó hangulatú eseményt, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában lévő megyei intézményeken kívül önkormányzati és magánintézmények is képviseltetik magukat. A rendezvény támogatója a Holdudvar Alapítvány.

Fényképek a 2012. évi lecsósütésről

Négy belga fiatal az intézmény mentálhigiénés csoportjának munkájában vesz részt 2013. július 22. és augusztus 5. kötött. A kölcsönös bemutatkozás során az önkéntesek megismerhették az intézmény által ajánlott programokat és tevékenységeket, melyben aktív segítséget nyújthatnak.

Az szociális otthon bejárása után mindkét ellátotti csoport életébe bepillanthattak a belga diákok. Kerekes székes lakókkal bejárták a környéket, majd egy vidám cappuccino-partyn „beszélgettek” a szépkorúakkal. Bekapcsolódhattak a fogyatékos osztályon zajló kutyaterápiás foglalkozásba is, és néhány lakóval együtt nézték meg Eger nevezetességeit.

Az önkéntesek részt vehetnek a szociális foglalkoztatás keretében történő műhelymunkában, a kiscsoportos fejlesztések napirendjét is változatossá teszi a jelenlétük.

A Füzesabonyi Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona első díjat nyert el  a "Füzesabony legvirágosabb portája 2013. " városszépítő versenyen az intézményi, gazdálkodó kategóriában. A pályázatot a város önkormányzata hirdette meg. A címet ünnepélyes keretek között 2013. augusztus 20-án vette át az intézmény.

Marika nénit köszöntötte fia és menye, a  Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal részéről Gedei Zoltán polgármester úr, Dr. Balázs László jegyző úr, a Vámosgyörki Idősek Otthona  vezetője, az intézmény dolgozói, lakói.

Az Egri Idősek Otthona az idén VI. alkalommal rendezett lengőteke-bajnokságot.  A résztvevő  10 csapat többsége  a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartása alatt működő Heves megyei bentlakásos otthonok ellátottaiból tevődött össze, az intézmények fontosnak tartják  az idősek, fogyatékosok, pszichiátriai és szenvedélybetegek rendszeres kapcsolattartásának megszervezését. Az ellátottak mellett  a dolgozók is kivették részüket a mai játékos, sportos tevékenységből. Ebben az évben a Vámosgyörki Idősek Otthona szerepelt a legsikeresebben, ők őrizhetik egy éven át a vándorkupát.

A rendezvényt az  idősek gyűjteményéből összeállított szőlészeti, borászati kiállítás színesítette.

11. alkalommal rendezte meg a Csányi Idősek Otthona az „Ékes szó” vers- és prózamondó találkozót. A tíz résztvevő közül három társintézmény önkormányzat által fenntartott, hét otthon pedig a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Heves Megyei Kirendeltség fenntartásában működik. A találkozó az idősek szellemi frissességének bemutatásán túl lehetőséget biztosít a kapcsolatépítésre és a tapasztalatcserére is. Minden intézmény és a 27 fellépő lakó egy-egy oklevéllel és egy olvasó alakot ábrázoló szoborral térhetett haza Csányból.

A Füzesabonyi Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona az Aranyhíd Alapítvány támogatásával immár 5. alkalommal rendezte meg az Aranyhíd Színjátszó Fesztivált. A fesztivál célja egyrészt a még meglévő előítéletek csökkentése, másrészt a hasonló intézményekben élők kapcsolattartása.

A csoportok színvonalas előadásokat mutattak be az egri Forrás Gyermek és Ifjúsági Házban. Az előadott darabok között láthattunk rövid paródiát, népmesét, operát, musicalt és voltak olyan darabok is, melyeket a művészeti csoportok tagjai írtak és adtak elő. A zsűri ez utóbbiakat részesítette előnyben. Így született meg a verseny végeredménye:

1. helyezést értek el a Hejőbábai Pszichiátriai Betegek Otthonának színjátszói a Joachim csodálatos utazása című előadásukkal.

2. helyezést ért el az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon színjátszó csoportja a Lélekkel látni című operával.

3. helyezést ért el a Füzesabonyi Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthonának csoportja a Padlás című musical bemutatásával.

Orosz Dezső grafikái és  a Füzesabonyi Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona  életébe bepillantást nyújtó fotósorozat, melyet FotoDrahcir készített.

Kiállítás megtekinthető:

Agria Park Galéria  2013. szeptember 12-25.

A Holdudvar Alapítvány 2000-től tekinti céljának a Vámosgyörki Idősek Otthonában lakók életkörülményeinek javítását, hozzájárul a rendezvények sikeres megszervezéséhez, a lakók életminőségének javításához. Ennek a bálnak már hagyománya van: évek óta szerepel az otthon és a település kiemelkedő rendezvényei között. A belépőjegyekből és a tombolából származó bevételt az intézmény mindig egy előre meghatározott célra költi. Álmokat, vágyakat valósítanak meg, a lakók életét teszik kényelmesebbé.

Az Egri Gyermekotthon és Fogyatékosok Otthona a már hagyománnyá vált nyárzáró rendezvényen vehette át az OTP Bank adományát. Az ajándékba kapott nyársaló lehetővé teszi az aktív közösségi élet színesebbé tételét, a szabadidő gazdagabb, tartalmasabb eltöltését. A fiatalok nagy örömmel fogadták a nyársalót, amit már a délután folyamán ki is próbálhattak. 

100. születésnapját ünnepelte 2013. október 17-én Barta Károlyné Annus néni, a Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete lakója. Az intézmény dolgozói verssel és virágcsokorral köszöntötték.

Az Andornaktályai Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézetében Mocsáry Lajos-emléknapot tartottak 2013. október 25-én.

A szociális munka napja alkalmából tartott országos ünnepségen Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és Soltész Miklós szociális és családügyért felelős államtitkár miniszteri elismeréseket adott át 2013. november 11-én Budapesten.

A Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete munkatársai közül Vasné Csányi Erika intézményvezető ápoló, általános igazgatóhelyettes Pro Caritate díjban részesült, Marczis Józsefné osztályvezető-ápoló a Szociális Munkáért Díjat vehette át, az idősek otthona részleg I. emeleti gondozási egység 16 fős közössége pedig Elismerő Oklevelet kapott.

A szociális és a gyermekvédelmi ágazatban dolgozókat köszöntötték a szociális munka napján a Megyeháza dísztermében tartott keddi ünnepségen.
Ez a nap elsősorban azokról és azoknak szól, akik a nehézségekkel és problémákkal küzdő emberekkel közvetlenül foglalkoznak. Akik napi munkájuk során a rászoruló embereknek a gondoskodást, az ellátást, a menedéket és sokszor az egyetlen társadalmi kapcsolatot jelentik – fogalmazott ünnepi beszédében Benedek István, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megyei kirendeltségének igazgatója.

Jelenleg 949 fő dolgozik az SZGYF fenntartásában működő megyei szociális és gyermekvédelmi intézményekben. Ezzel a létszámmal a 11 intézményben összesen 536 idős, fogyatékos, pszichiátriai illetve szenvedélybetegről, 386 gyermekről és fiatal felnőttről gondoskodnak.

Az ünnepi összejövetelen elismerő oklevelet és emlékplakettet kaptak az intézmények kimagasló szakmai teljesítményt nyújtó munkatársai.

Kiemelkedő munkájáért, példamutató emberi magatartásáért oklevelet vehetett át:

Farkasné Horváth Magdolna igazgató (Csányi Idősek Otthona)

Tóth Erzsébet igazgató (Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete)

Tóth Istvánné (Andornaktályai Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete)

Boros Tiborné (Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete)

Spekker Ferencné (Csányi Idősek Otthona)

Szabó Imréné (Egri Gyermekotthon és Fogyatékosok Otthona)

Gergyesi István (Egri Idősek Otthona)

Tóthné Bodor Zsuzsanna (Füzesabonyi Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona)

Sipos Imréné (Hatvani Idősek Otthona)

Nagy Attiláné (Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ)

Surányi Béláné (Mónosbéli Gyermekotthon)

Edvi Attiláné (Parádi Idősek Otthona)

Kocsis Jánosné (Vámosgyörki Idősek Otthona)

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara megyei szervezete elismerő oklevelét Vadnai Eszter (Füzesabonyi Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona) vehette át.

Az ünnepség St. Martin előadóművész műsorával zárult.

Eger, 2013. november 12.